ท่อปูน บ่อพัก

จำหน่าย 

- บ่อพัก 30*40, 40*50, 50*60 ซม.

            

 

- ท่อปูน ขนาด 4",6",8",10",12" ยาว 1.00 - 3.00 เมตร

  

 

 
Visitors: 337,918