ไฟฟ้า     


สินค้าแนะนำ

หลอดไฟ (หลอดไฟฟอกอากาศ)


  หลอดประหยัดไฟที่ฟอกอากาศได้ หรือที่นิยมเรียกกันแบบง่าย ๆ คือ  หลอดฟอกอากาศ
หลอดฟอกอากาศมีการคิดค้นพัฒนาและนำมาใช้ได้ระยะเวลาพอสมควรแล้วในต่างประเทศ
โดยเฉพาะแถบทวีปอเมริกา  ยุโรป  และได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเกาหลี แต่สำหรับ
ประเทศไทย  อาจเป็นอะไรที่ใหม่ และยังไม่เข้าใจในหลักการทำงานของหลอดฟอกอากาศ
หลักการทำงานของหลอดฟอกอากาศ  คือ  ในสภาพอากาศแวดล้อมรอบตัวเรานั้นจะมีประจุ
ของกระแสไฟฟ้าอยู่ทุกที่ และในประจุไฟฟ้านั้นจะแบ่งได้เป็น  2  ชนิด  คือ  ประจุบวก และ
ประจุลบ  ประจุบวกนั้นจะทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลีย  หงุดหงิด  อารมณ์แปรปรวน และยังมี
ีผลกระทบต่อการหลั่งของฮอร์โมน  SEROTONIN  และ  HISTAMIN  ซึ่งเป็นสาเหตุของ
โรคหอบหืด  โดยประจุบวกนั้นจะอยู่ในรูปของมลพิษทางอากาศ  เช่น  ฝุ่น, เขม่าควัน, ละออง,
แบคทีเรีย  และเชื้อโรคต่าง ๆ ในอากาศ  ซึ่งถ้าทุก ๆ วันของเราต้องเผชิญอยู่กับสิ่งเหล่านี้มากๆ
จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมแก่ก่อนวัย  ไม่มีความสดชื่น  ผิวพรรณหม่นหมอง และมีโรคร้าย
คุกคามมากมาย แต่ถ้าเราสามารถขจัดประจุบวกให้เหลือน้อยลงก็จะเท่ากับว่าเราสามารถมีชีวิตที่
สดใสขึ้นมาได้ และการที่จะกำจัดประจุบวกให้เหลือน้อยที่สุดก็คือ  ประจุลบ แล้วประจุลบมา
จากไหน ?  
ประจุลบจะพบได้มากตามแหล่งธรรมชาติ  เช่น  ชายทะเล, น้ำตก, ภูเขาสูง และตามป่า
ธรรมชาติ  ซึ่งนับวันจะหาได้น้อยลงทุกที แล้วเราจะนำธรรมชาติเหล่านี้มาไว้ใกล้ตัวเรา
ตลอดเวลาได้อย่างไร...? นี่คือ ที่มาของการนำหลอดฟอกอากาศเข้ามาเป็นทางเลือกให้แก่
่ผู้บริโภคเพราะหลอดฟอกอากาศมีหน้าที่  คือ  ให้แสงสว่างที่มากขึ้นกว่าหลอดทั่วไป  และ
สามารถฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ขึ้น  แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าเดิม  อายุการใช้งานที่ยาวนาน
มากขึ้น  และช่วยคงสมดุลยภาพของอากาศ  โดยการปล่อยประจุลบออกมาจากตัววงจรภายใน
หลอดไฟ  ในปริมาณที่พอเหมาะกับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ

คุณสมบัติเด่นของหลอดไฟฟอกอากาศ

หลอดประหยัดไฟ ที่สามารถฟอกอากาศได้ โดยหลักการทำงาน คือ ในสภาพอากาศ

แวดล้อมรอบตัวเรานั้นจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ทุกที่ และในประจุในอากาศนั้นจะแบ่งได้เป็น
2 ชนิด คือ ประจุบวก และ ประจุลบ  ประจุบวกนั้นจะอยู่ในรูปของมลพิษทางอากาศ เช่น
ฝุ่นละออง,ควัน, เขม่า, กลิ่นไม่พึงประสงค์, เชื้อโรคบางประเภท จึงทำให้ร่างกายรู้สึก
อ่อนเพลีย หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน และยังเป็นสาเหตุของโรค หอบหืด, เขม่าควัน,
ละออง, แบคทีเรีย  และเชื้อโรคต่างๆ ในอากาศ ซึ่งถ้าทุกๆวันของเรา ต้องเผชิญกับ
เหล่านี้มากๆจะทำให้ร่างกายทรุดโทรม แก่ก่อนวัย ขาดความสดชื่น ผิวพรรณหม่นหมอง
และมีโรคร้ายคุกคามมากมายแต่ถ้าเราสามารถขจัดประจุบวกให้เหลือน้อยลงก็เท่ากับ
ว่าเราสามารถมีชีวิตที่ี่สดใสขึ้นมาได้ และการที่จะกำจัดประจุบวกให้เหลือน้อยที่สุด
ก็คือ ประจุลบ  ซึ่งจะทำให้้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น 

วัสดุที่ใช้ในการผลิต อย่างพิถีพิถันและใส่ใจในทุกขั้นตอน โดยสามารถดูได้จากฐาน
และ ก้นขั้วหลอด โดยปกติหลอดไฟทั่วไปจะใช้วัสดุที่เป็นสารตะกั่วในการผลิต แต่
่ผลิตภัณฑ์ของเราได้นำวัสดุที่เป็นทองแดง ผสมกับสแตนเลสมาใช้แทน ซึ่งจะมีผลดีใน
เรื่องของ การเดินกระแสไฟฟ้าที่ดีขึ้น จึงทำให้ช่วยลดค่าไฟได้ส่วนหนึ่ง และทนต่อความ
ชื้นสูง, ทนต่อความเป็นกรด และ ด่าง เช่นในสภาพอากาศที่ี่แปรปรวนในปัจจุบัน และ
เหมาะกับในสถานที่ๆ มีความชื้นสูง (เช่น ใกล้ริมทะเล ในโรงเรือนที่มีความชื้น)

ความสว่าง ที่มากกว่าหลอดประหยัดไฟทั่วไป แต่มีกำลังวัตต์เท่ากัน เช่น เราเคยใช้
้หลอดประหยัดไฟบางยี่ห้อ ในกำลังวัตต์ ที่ 20 w โดยให้ความสว่าง ที่ใกล้เคียงกับ
หลอดประหยัดไฟทุกรุ่นของ bioBULB ในขนาดที่ 15 w ผลดีคือ ช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า และช่วยเหลือสภาพแวดล้อมที่นับวันจะทรุดโทรมลงทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานขายได้ค่ะ

หรือต้องการชมสาธิตการฟอกอากาศ เชิญได้ที่ วงศ์นรินทร์ Home Express นะคะ

Visitors: 337,918